אייה יונס | ايه يونس

השכלה | االلقب 

תואר ראשון במדעי התזונה אוניברסיטה עברית

لقب اول في علوم التغذيه الجامعه العبريه

אודות המחבר